خبرنامه داخلی دانشگاه بجنورد

دومین خبرنامه داخلی دانشگاه بجنورد

به اطلاع می‌رساند دومین خبرنامه داخلی دانشگاه بجنورد نسخه بهار و تابستان منتشر شده است. علاقه‌مندان به مطالعه می‌توانند فایل خبرنامه را از لینک پیوست دریافت کنند.