Knowledge based tax free

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، هر ساله در راستای اجرای معافیت مالیاتی موضوع ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، ضمن تعامل با سازمان امور مالیاتی کل کشور، اسامی شرکت های دانش بنیان و مصادیق مشمول معافیت آنها را به منظور بهره‌مندی از معافیت مالیات مستقیم اعلام می‌نماید.
در این راستا بخشنامه شماره 200/97/113 مورخ 1397/08/13 سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع فهرست (2333) شرکت مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال مالی 1396 را در قسمت دانلود فایل مشاهده نمایید.
اطلاعات تفضیلی درباره این بخشنامه و استفاده شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از معافیت مالیاتی بر روی سامانه daneshbonyan.isti.ir موجود است.
همزمان با استفاده شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از معافیت مالیاتی موضوع ماده (3) قانون، واحدهای پژوهشی، فناوری مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری بر اساس بخشنامه 200/9113/ص مورخ 1392/05/20 و کارکنان واحدهای مذکور بر اساس بخشنامه شماره 200/95/4 مورخ 1395/01/22 (با معرفی مدیریت پارک‌های علم و فناوری) امکان استفاده از معافیت مالیاتی موضوع (9) قانون را دارا می‌باشد.
شرکت‌های متقاضی می‌توانند در صورت هر گونه ابهام و یا مشکل در فرآیند استفاده از معافیت مالیاتی، مراتب را به مرکز مشاوره شرکت‌‍‌‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شماره 83534-021 و یا آدرس ایمیل tax@daneshbonyan.ir منعکس نمایید.