لایو اینستاگرامی با موضوع معرفی کارآفرین موفق

لایو اینستاگرامی با موضوع معرفی گلبهار حیاتی مدیرعامل شرکت تعاونی هنرمندان کارآفرین

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد، لایو اینستاگرامی با موضوع معرفی گلبهار حیاتی مدیرعامل شرکت تعاونی هنرمندان کارآفرین، دارای عناوینی نظیر تعاونی برتر ملی در سال ۹۶ و تعاونی برتر استانی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ را برگزار کند.

مهمان: گلبهار حیاتی، مدیرعامل شرکت تعاونی هنرمندان کارآفرین
زمان برگزاری: ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰، روز یک‌شنبه مورخ ۱۸ خرداد ماه ۹۹
محل برگزاری: لایو اینستاگرام- غیرحضوری