دورهمی دیدار

دورهمی دیدار توسط جهاد دانشگاهی استان ایلام

جهاد دانشگاهی استان ایلام درنظر دارد دورهمی «دیدار» را در راستای انتقال تجارب، بحث، تبادل‌نظر و آشنایی مخاطبان و علاقه‌مندان با ایده‌های کارآفرینانه به‌ویژه در حوزه استارتاپ‌ها، برگزار کند. هدف از برگزاری این رویداد استفاده از فضای تعاملی موجود برای گسترش دانش و آشنایی با فرصت‌های کسب و کار است.

زمان برگزاری: روز 13 مردادماه 98
محل برگزاری: مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی استان ایلام
شماره تماس: 32243570-084 داخلی 20 آقای مرادی‌فر