حمایت صندوق علمی مشترک راه ابریشم از پژوهشگران

حمایت صندوق علمی مشترک راه ابریشم از پژوهشگران

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) در چهارمین سال اجرای خود، از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محقق‌های ایرانی و محقق‌های آکادمی علوم چین (CAS) در قالب سه نوع فعالیت زیر حمایت می‌کند.
پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک (با سقف حمایت سالیانه 1.680.000.000 ریال)
برگزاری کارگاه‌های مشترک (با سقف حمایت تا 630.000.000 ریال)
تبادل محقق‌های در دوره‌های کوتاه مدت

زمینه‌های علمی مورد حمایت SRSF
مواد پیشرفته
علوم آب

مدت فراخوان: تا روز 8 شهریورماه 98
شماره تماس: 82161115-021