آشنایی با مصادیق مالکیت فکری ثبت، اختراع ملی و بین‌المللی، معاهده همکاری PCT

آشنایی با مصادیق مالکیت فکری ثبت، اختراع ملی و بین‌المللی، معاهده همکاری PCT

پارک علم و فناوری قزوین با هدف آموزش حمایت از حقوق مالکیت فکری در زمینه انتقال فناوری و تجاری‌سازی نوآوری و باتوجه به اهمیت این موضوع در اقتصاد مقاومتی، اقدام به برگزاری کارگاه «آشنایی با مصادیق مالکیت فکری ثبت اختراع ملی و بین‌المللی» کرده است.

زمان برگزاری: از ساعت 9 تا 13 روز دوشنبه مورخ 17 دی‌ماه 97

محل برگزاری: قزوین، پارک علم وفناوری قزوین، سالن آمفی تئاتر

شماره تماس:33697200-028 داخلی 105، خانم مهندس عبدالرزاقی