کارگاه آموزشی «اصول و فنون مذاکره»

کارگاه آموزشی «اصول و فنون مذاکره»

مرکز رشد دانشگاه قم با همکاری شرکت نحلیل‌گران پویا اندیش ارتباطات امروز در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان «اصول و فنون مذاکره» برگزار کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 09901535402 تماس حاصل فرمایید.

زمان برگزاری: ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه 19 اسفندماه 97