کارگاه آموزشی «استقرار نظام HSE در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های کاری»

کارگاه آموزشی «استقرار نظام HSE (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های کاری»

پارک علم و فناوری سمنان در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان «استقرار نظام HSE (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های کاری» برگزار کند.
زمان برگزاری: 9، 10 ، 16 و 17 اسفندماه 97
محل برگزاری: پارک علم و فناوری استان سمنان
شماره تماس: 09308396399 مهیار فرهنگ

رزومه مدرس‌ها در قسمت دانلود فایل قابل مشاهده است.