دومین سمپوزیوم مبانی عصبی_شناختی در اختلالات رشدی

دومین سمپوزیوم مبانی عصبی- شناختی در اختلالات رشدی

به اطلاع می‌رساند مؤسسه آموزش عالی علوم‌شناختی با مشارکت دانشگاه خوارزمی «دومین سمپوزیوم مبانی عصبی- شناختی در اختلالات رشدی» را برگزار می‌کند.

محو‌رهای سمپوزیوم
اختلال طیف اوتیسم
اختلال بیش‌فعالی-نقص توجه
اختلالات یادگیری
ارزیابی شناختی در اختلالات رشدی
توان‌بخشی عصبی- شناختی در اختلالات رشدی

زمان برگزاری: روزهای 18 و 19 مهر‌ماه 98
مکان برگزاری: تهران، دانشگاه خوارزمی، سالن ابوریحان بیرونی
شماره تماس: 76291130-021، دبیرخانه علمی مؤسسه آموزش عالی علوم‌شناختی