انتشار دوازدهمین شماره خبرنامه‌الکترونیکی آموزش عالی

انتشار دوازدهمین شماره خبرنامه‌الکترونیکی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوازدهمین شماره خبرنامه‌الکترونیکی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور معرفی، تشریح و تبیین دقیق‌تر و مطلوب‌تر دستاوردهای آموزش عالی کشور تهیه و تدوین‌شده است؛ علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت خبرنامه به لینک پیوست مراجعه کنند.