بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق

بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق

بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق به میزبانی شرکت برق در شهر خرم‌‌آباد و با مشارکت دانشگاه لرستان برگزار می‌شود. از تمامی علاقه‌مندان، صاحب نظران، متخصصان دعوت می‌شود، مقالات و پیشنهادات کارگاهی آموزشی خود را از طریق سایت کنفرانس ارسال کنند. همچنین بخشی از نمایشگاه جانبی کنفرانس مذکور به ارائه نوآوری‌ها و توانمندی‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی اختصاص می‌یابد.

شماره تماس: 33208566-066