توسعه استارتاپ‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان

همایش توسعه استارتاپ‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان

با هدف ارائه برنامه‌های توسعه استارتاپ‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب یک طرح و همفکری با اندیشمندان و صاحب‌نظران، همایشی در محل دانشگاه صنعتی شریف (سالن جابربن حیان) برنامه‌ریزی شده است.

تاریخ برگزاری همایش: ساعت 9 تا 11 صبح روز دوشنبه مورخ 25 دی‌ماه سال 97

شماره تماس: 66530642 داخلی 101