فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری مرتبط به حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

حمایت از رساله‌های دکتری مرتبط به حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی در راستای راهبردهای تعیین‌شده در سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، شامل تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و ترغیب برای انجام تحقیق‌های مرتبط از پروپوزال‌های مصوب پایان‌نامه‌های دکتری در راستای اهداف و اولویت‌های مصوب ستاد، حمایت به عمل می‌آورد.

پروپوزال‌هایی که در زمینه‌های ژن‌درمانی، ایمونسل‌تراپی، مهندسی بافت، سلول‌درمانی، تجهیزات فنی حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از تاریخ 97/07/01 تا 98/07/01 در دانشگاه‌های کشور مصوب شده و شامل شرایط آیین‌نامه پیوست است، می‌توانند مستندات خود را در سامانه ارسال طرح‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی در سایت پیوند ثبت کنند.

بر اساس روند اجرایی و آیین‌نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی و فناوری، پروپوزال‌های ثبت‌شده، پس از داوری توسط شورای پژوهشی ستاد مورد بررسی قرارگرفته و از پروپوزال‌های منتخب تا سقف 400.000.000 ریال، حمایت خواهد شد.

مهلت ارسال پروپوزال: مورخ 10 آبان‌ماه 98

شماره تماس: 83532372-021