نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

نخستین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند با اهداف توسعه بازار شهر هوشمند و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ایجاد فرصت مناسب برای تعامل بیشتر با نخبگان شهرهای هوشمند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود حوزه خدمات شهر هوشمند شهرهای موفق، استفاده از تجربیات موفق شهرهای هوشمند و نیز آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری، در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. اطلاعات بیشتر در لینک نمایشگاه
زمان برگزاری:23 تا 25 دی ماه سال 97
محل برگزاری: نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران
آدرس: خيابان شهيد دكتر بهشتی، روبروی خيابان ميرعماد