نهمین نمایشگاه شهر ایده‌ال با عدف ارائه توانمندی‌های صنعت حمل نقل

نهمین نمایشگاه شهر ایده‌ال با هدف ارائه توانمندی‌های صنعت حمل نقل

نهمین نمایشگاه شهر ایده‌ال با هدف ارائه توانمندی‌های صنعت حمل و نقل با حضور اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور به‌عنوان حامی نمایشگاه و حضور شهرداران، اعضای شوراهای شهری و روستا، شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری‌ها، مدیران سازمان‌ها و فعالان بخش خصوصی و تصمیم‌گیران حوزه حمل و نقل شهری، صاحبان صنایع، قطعه‌سازان و ارائه کنندگان خدمات فناورانه برای همکاری‌های آتی در این رویداد دعوت به‌عمل می‌آورد. برای ثبت‌نام و حضور در نمایشگاه می‌توانید با شمار‌ه‌های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس تبت‌نام: 66127535-66127525 داخلی 202