حمایت و جذب استارت‌آپ‌های دانشجویی به انتخاب وزارت بهداشت

شتاب‌دهنده آسآ به‌عنوان اولین شتاب‌دهنده حوزه سلامت الکترونیکی و سلامت همراه و نیز شتاب‌دهنده برتر به انتخاب وزارت بهداشت، آمادگی خود را برای حمایت و جذب استارت‌آپ‌های دانشجویی مرتبط اعلام می‌کند.

شماره تماس:22902017 خانم نادریان