تعیین تعرفه هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی

طبق این مصوبه سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، می‌تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد تخفیف نسبت به تعرفه‌های مصوب برای واحدهای تولیدی دانش‌بنیان اعمال نماید. بر این اساس مصوبات هیات محترم وزیران، خدمات مناطق ویژه اقتصادی اعم از خدمات عمومی و زیر‌بنایی، تخلیه و بارگیری کالا‌ها، ساخت و ساز، تبلیغات محیطی، اجاره بهای زمین، حق مشاوره و آب بها به تعرفه‌های عمومی و غیر می‌باشد.

همچنین به موجب این مصوبه تعرفه‌های هزینه‌های خدمات سال 1395 در مناطق ویژه اقتصادی برای پنج سال معتبر است. سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند در طول پنج سال، سالانه حداکثر تا پنج درصد میزان هزینه‌های خدمات را افزایش دهند.