شرکت‌‎های مشمول استفاده از معافیت مالیاتی در سال مالی 96

شرکت‌‎های مشمول استفاده از معافیت مالیاتی

مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری در خصوص تعامل با سازمان امور‌ مالیاتی کل کشور برای اعلام اسامی شرکت‌های دانش‌بنیان و مصادیق مشمول معافیت آن‌ها به‌منظور بهره‌مندی از معافیت مالیات مستقیم طبق بخشنامه شماره 200/97/113 سازمان امور مالیاتی عمل کرده است. اطلاعات تفضیلی درباره این بخشنامه و نحوه استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از معافیت مالیاتی بر روی سامانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان موجود است.

همزمان با استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از معافیت مالیاتی، واحد‌های پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری بر اساس بخشنامه 200/91/13/ص و کارکنان واحد‌های مذکور براساس بخشنامه شماره 200/95/4، با معرفی مدیریت پارک‌های علم و فناوری، امکان استفاده از معافیت مالیاتی را دارا می‌باشند.

شرکت‌های متقاضی می‌توانند در صورت هرگونه ابهام و یا مشکل در فرایند استفاده از معافیت مالیاتی، مراتب را به مرکز مشاوره شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعکس فرمایند.

شماره تماس مرکز مشاوره ریاست جمهوری: 83534-021
پست الکترونیک مرکز مشاوره ریاست جمهوری: tax@daneshbonyan.ir