تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها

اولین همایش ملی «تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی» با مدیریت معاونت پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با هدف بررسی ابعاد مختلف نظری و علمی فضای اجتماعی واسط میان نهادهای تولید کننده دانش و عموم شهرواندان و نقش آن در کارآمد کردن پژوهش‌ها و دستاوردهای دانشگاهی برگزار می‌شود.
همچنین از محورهای اصلی این همایش می‌توان به چیستی و انواع فضای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تقویت آن، رویکردهای نظری گوناگون به تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی، شاخص‌های ارزیابی میزان پیوند نظام دانشگاهی و جامعه، بررسی و تحلیل وضعیت فعلی پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران، بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق بین‌المللی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی و … اشاره کرد.

زمان برگزاری: ساعت 8 تا 18 روز دوشنبه مورخ 29 بهمن‌ماه 97
محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس
شماره تماس: 88036144-021 داخلی 206