اولین فراخوان حمایت از پایان‌نامه‌ها و فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط با اندازه‌گیری هوشمند گاز

اولین فراخوان حمایت از پایان‌نامه‌ها و فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط با اندازه‌گیری هوشمند گاز

انستیتو اندازه‌گیری هوشمند گاز دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای ماموریت واگذارشده از طرف شرکت ملی گاز در نظر دارد از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، انجام دوره‌های پسادکتری و طرح استاد که موضوعات آن‌ها به اندازه‌گیری هوشمند گاز مرتبط بوده و دریکی از محورهای مصوب هر کارگروه قرار داشته باشد، حمایت مالی کند. محورهای مصوب کارگروه‌ها به همراه توضیحات لازم در پیوند سایت در دسترس است. علاقه‌مندان می‌توانند فرم پیوست را تکمیل و به همراه تصویر تاییدیه پیشنهاد پایان‌نامه در دانشکده (برای پایان‌نامه‌های تصویب‌شده) به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال کنند.

نحوه حمایت
سقف حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد ۸۰ میلیون ریال برای پایان‌نامه‌های دارای کارهای آزمایشگاهی و ساخت و ۶۰ میلیون ریال برای پایان‌نامه‌های دارای مدل‌سازی و شبیه‌سازی
سقف حمایت از رساله‌های دکتری ۱۲۰ میلیون ریال برای پایان‌نامه‌های دارای کارهای آزمایشگاهی و ساخت و ۹۰ میلیون ریال برای پایان‌نامه‌های دارای مدل‌سازی و شبیه‌سازی
سقف حمایت از پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی داخل کشور مورد تائید کمیته تخصصی انستیتو اندازه‌گیری هوشمند گاز ۵۰۰ میلیون ریال
سقف حمایت از فرصت مطالعاتی دانشجویان در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی خارج از کشور مورد تائید کمیته تخصصی انستیتو اندازه‌گیری هوشمند گاز ۳۰۰ میلیون ریال
*در خصوص موضوعات خاصی که نیاز به حمایت بالاتری دارند، در صورت تایید کمیته تخصصی انستیتو، مبلغ حمایت افزایش خواهد یافت.

آدرس پست الکترونیکی: info{at}flowmeasurement{dot}ir
تاریخ ارسال مدارک: تا پایان مهرماه ۹۸
شماره تماس: ۷۷۲۴۰۲۲۷-۰۲۱، ۷۷۴۴۱۹۳۰-۰۲۱