برگزاری کارگاه مدیریت نوآوری

برگزاری کارگاه «مدیریت نوآوری» توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

با توجه به اهمیت راهکارهای خلاقانه حل مسئله در تداوم موفقیت کسب و کارها و نیز نقش انکارناپذیر خلق ایده در راه اندازی استارت اپها، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شرکت سرآمدان اندیشه آوینا به برگزاری کارگاه مدیریت نوآوری اقدام نمود. مدرس دوره آقای دکتر احسان سوری،برنده جایزه نوآفرینی و مدرس کارگاههای “حل خلاقانه مسئله” و “نوآوری” بودند. این کارگاه در دو روز و جمعا به مدت 8 ساعت در سالن کنفرانس پارک برگزار گردید و شرکت کنندگانی از حوزه هاو رشته های مختلف تحصیلی و کاری در این دوره اموزشی حضور یافتند. در روز اول مباحثی در زمینه شناسایی و تعریف حل خلاقانه مسئله مطرح شده و حاضرین تمریناتی را در همین راستا انجام دادند که نتایج آن به درک بهتر و بیشتر مباحث منتهی گردید. در روز دوم مطالب بیشتری در خصوص نوآوری و تبدیل یک طرح خلاقانه به هسته کسب و کار ارائه شد.