برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت هزینه پروژه» توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

بسیاری از فعالیتهای اقتصادی موجود یا نوپا براساس پروژه های ساخت، نوسازی، یا توسعه بنا شده اند. از این رو مدیریت پروژه اهمیت چندانی پیدا کرده است. یکی از ابعاد مهم و برجسته مدیریت پروژه، مدیریت هزینه های آن به شمار میرود. در این راستا شرکت سرآمدان اندیشه آوینا با حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 14 دی ماه به برگزاری کارگاه “مدیریت هزینه های پروژه” اقدام نموده است. مدرس این کارگاه آقای دکتر سعید مشکین فام، مدرس صنعت و دانشگاه و دارای بیش از 17 سال سابقه تدریس مدیریت پروژه می باشند. در این کارگاه جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با فعالیت در حوزه مدیریت پروژه و قراردادها شرکت داشتند.
98/10/14