عقد تفاهم‌نامه میان شرکت سرآمدان اندیشه آوینا و شرکت توانمندسازان فناوری‌های نوین

تفاهم‌نامه میان شرکت سرآمدان اندیشه آوینا مستقر در پارک علم و فناوری مدرس و شرکت توانمندسازان فناوری‌های نوین مستقر در پارک فناوری پردیس منعقد شد. این تفاهم در راستای تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و انجام مطالعات امکان سنجی این محصولات شکل گرفته است.

در بندهای بعدی این تفاهم نامه موارد زیر مطرح شده است؛
ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و مهندسی در جهت برنامه‌ریزی تولید، کنترل موجودی و برون سپاری به شرکت‌های فناوری و دانش‌بنیان
برگزاری کارگاه‌های آموزشی علمی، تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای فناور و دانش‌بنیان
ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مدیریت سازمانی تدوین طرح کسب و کار (BP)، برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی عملکرد، مدیریت و توسعه سیستم منابع انسانی، معماری فرآیندی، کاهش ضایعات، مدیریت کیفیت، مدیریت نگهداری و تعمیرات و آموزش‌های سازمانی متعدد مرتبط
اطلاع‌رسانی فراخوان طرح‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی، رویدادها و سمینارها و نشست‌های مرتبط به یکدیگر