دوره آنلاین پرورش کارشناس بازاریابی
آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی
شبکه‌سازی، توسعه و ارتقا زیست‌بوم
کارگاه ساخت سایه چشم، رژگونه و هایلایتر
معرفی تسهیلات تولید و اشتغال بنیاد برکت
یک روز با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
وبینار معرفی برنامه گرنت توسعه مواد هوشمند
دومین وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه
رویداد مسیر شغلی مهندسی صنایع