نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع مواد پلیمری
برگزاری وبینار ارائه پروپوزال تجاری
برگزاری وبینار تبدیل پروپوزال دانشگاهی به طرح تجاری
برگزاری وبینار نحوه پذیرش مراکز رشد و پارک‌ها
برگزاری وبینار تفکر استراتژیک در بازاریابی
برگزاری وبینار معرفی مسیر شغلی برنامه‌نویسی
برگزاری وبینار نگارش پروپوزال به روش کاربردی
برگزاری پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان
برگزاری وبینار انتخاب موضوع کاربردی برای پروپوزال