جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساعت ۱۰:۳۰ روز یک‌شنبه مورخ ۸ تیرماه ۹۹ با حضور رئیس پارک و اعضای محترم کمیته برنامه راهبردی به صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
۹۹/۰۴/۰۸