سلسله نشست‌های به‌روش‌های کارآفرینی

پارک علم و فناوری تربیت مدرس برگزار می‌کند:
سلسله نشست‌های به‌روش‌های کارآفرینی
توسط کارآفرینان برتر کشور
به شرکت‌کنندگانی که از طریق سایت ثبت‌نام کرده‌اند، گواهی معتبر ارائه خواهد شد.
ثبت‌نام برای همه افراد رایگان است.
حضور نماینده واحدها در ارزیابی واحد فناور امتیاز مثبت تلقی خواهد شد.

نشست ۱: ۱۹ آذر ماه 97
نشست ۲: ۳ دی ماه 97
نشست ۳: بهمن ماه 97

ثبت نام از طریق لینک رویداد