بازدید از پردیس نور آذر ۹۷

روز چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به همراه مدیر طرح و برنامه و مدیر موسسات پارکی از پردیس نور بازدید به‌عمل آوردند. در ابتدا ریاست پارک از هیات رئیسه دانشکده نور برای هماهنگی این جلسه تشکر کردند. ایشان پس از خیر مقدم به اعضای هیات علمی و دانشجویان، در رابطه با عملکرد کلی پارک علم و فناوری توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه بخش عمده جلسه به پرسش و پاسخ اعضای هیات علمی و دانشجویان در رابطه با فعالیت در پارک، چگونگی ورود، تسهیلات ارائه‌شده، دوره‌های مختلف پارک شامل پیش‌رشد، رشد و پارک و مدت زمان هر یک از دوره‌ها، نحوه جذب سرمایه‌گذار، نحوه مشارکت دانشجویان، نحوه ارائه ایده و دوره‌های آموزشی طراحی‌شده اختصاص یافت. در پایان نیز مدیران پارک از امکانات آزمایشگاه‌ها و واحدهای فناور مستقر بازدید کردند.
۹۷/۰۹/۱۴