مراسم تودیع و معارفه سرپرست پارک علم و فناوری مدرس برگزار شد

به گزارش سایت دانشگاه تربیت مدرس، در این مراسم دکتر احمدی ضمن تبریک هفته ی دولت به تاریخچه ی راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه اشاره ی کوتاهی کرد و گفت: پارک علم و فناوری در سال 82 به همت دکتر امی و پشتیبانی دانشگاه و وزارت علوم راه اندازی شد و در طی 15 سال فعالیت خود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشت. پارک علم و فناوری پس از یک دوره ی 8 ساله که از حداقل فعالیت برخوردار بود، با حضور دوباره ی دکتر امی در سال 94، جان تازه ای گرفت و در حد امکانات دانشگاه برنامه ریزی های خوبی انجام و پیگیری شد و امید هایی را برای محققان ایجاد کرد.
وی افزود: البته بروز مشکلات اقتصادی دو سال اخیر، گریبانگیر پارک هم شد و موجب گردید که برخی طرح ها و برنامه ها به خوبی پیش نرفته و به هدف نرسد. اما با تلاش دکتر امی و به دنبال برگزاری جلساتی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، شهرداری و … موقعیت مناسبی برای آغاز موج دوم دوره ی جدید فعالیت های پارک، در سال 97 فراهم شد.
رئیس دانشگاه ادامه داد: در موج دوم به منظور نیل به اهداف و در راستای کارآمدی بیشتر، رویکرد استفاده از نیروهای جوان و خوش فکر مورد توجه قرار گرفت تا با انرژی مضاعف، تمرکز و صرف وقت بیشتر ، فعالیت های پارک را سامان داده و با پشتوانه ی تجارب گذشته و پیگیری جدی تر از طرف دانشگاه، برنامه های پارک همسو با طرح تحول راهبردی دانشگاه تقویت و اجرا شود.
دکتر احمدی با اشاره به تخصص و تجربه ی دکتر ابراهیمی و سابقه فعالیت وی در پارک علم و فناوری گفت: دغدغه ی اصلی مدیران پارک باید توسعه ی پارک باشد. فعالیت تمام وقت برای پارک، استفاده از تجربیات پارک ها و شهرک های علم و فناوری موفق کشور، تغییر و اصلاح استراتژی از تمرکز سرمایه گذاری دولتی به سمت مشارکت با بخش های خصوصی ما را در تحقق اهداف یاری می کند.
وی از ایجاد یک اکوسیستم و منطقه علم و فناوری در مجاورت پردیس مرکزی دانشگاه به عنوان اولویت اصلی پارک نام برد و افزود: توسعه پارک در حاشیه ی پردیس های دانشگاه، پردیس مرکزی، پردیس کشاورزی و پردیس منابع طبیعی باید به عنوان اولویت اصلی مورد توجه خاص قرار گیرد. با وجود سرمایه های عظیم اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان دانشگاه، ایجاد اکوسیستم علم و فناوری با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای پشتیبانی کامل از گروه های فناور و مراکز رشد و دسترسی ساده تر در مجاورت پردیس های دانشگاه بسیار مثمر ثمر است که توسط دانشگاه های دیگر تجربه شده است.
رئیس دانشگاه اضافه کرد: باید الگوی کار در پارک تغییر کند و از الگوی کلاسیک که تمرکز آن بر ایجاد زیرساخت ها با بودجه دولتی است به سمت توسعه اکوسیستم اصلاح شود. باید در خصوص پذیرش گروه های فناور و شرکت های نوآور سخت گیری بیشتری اعمال شود و در کنار افزایش کمی و کیفی گروه ها، یک سیستم ارزیابی و پذیرش علمی و چند بعدی بکار گرفته شود تا با پشتیبانی، هدایت و غربالگری های دوره ای، شرکت های سود ده، شایسته و پویا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.
دکتر احمدی بر جلب مشارکت بخش خصوصی و شرکت های بزرگ علاقمند به سرمایه گذاری و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین و وقف تأکید کرد و گفت: برای شکوفایی پارک علم و فناوری و گسترش فرهنگ کارآفرینی باید با نقشه و پلان هدفمند و صرف ردیف بودجه مناسب برای پارک قدم برداشت. در همین راستا اقداماتی در حال پیگیری و اجراست که بودجه های پارک بدون دخالت دانشگاه در اختیار قرار گیرد تا مسیر رشد هموارتر شود. همچنین زمینی به مساحت 700 تا یک هزار متر در داخل پردیس مرکزی برای ایجاد ساختمانی جهت اسکان گروه ها و شرکت های پارک اختصاص داده شده است. برای اجرایی شدن طرح سایت بابایی و سایت پژوهش و به مرحله ی بهره برداری رسیدن آنها نیز به پشتیبانی مدیران حوزه های مختلف و شورای پارک نیازمندیم. تغییر و اصلاح ساختار سازمانی پارک و بکارگیری پرسنل کارآمد برای سرعت بخشیدن به توسعه طرح ها و نیل به اهداف ضروری است.
1397/06/04