طرح پارک هوا و فضای پارک علم و فناوری مدرس

تصویب طرح پارک هوا و فضای پارک علم و فناوری مدرس

جلسه هیئت رئیسه پارک علم و فناوری مدرس با حضور دکتر فتح الله امی، سرپرست پارک، معاونین و مدیران پارک و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران برگزار گردید.
در این جلسه دکتر کریمیان به معرفی پارک هوا و فضا پرداختند و ضمن توضیح در خصوص مراحل کار و زمانبندی پروژه انتقال هواپیمای فوکر100 (F100) به پارک بابایی، طرح اولیه  سالن تست پهبادهای سبک را تشریح نمودند.
در ادامه دکتر حسینعلیپور، معاون فناوری پارک مدرس نکاتی را در خصوص اتنقال پروژه F100 عنوان نمودند از جمله توجه به فصل بارش و بررسی امکان حمل بخشی از قسمتهای هواپیما توسط هلیکوپتر.
ایشان همچنین در خصوص طرح اولیه سالن تست پهبادهای سبک خاطر نشان نمودند: “هدف باید  ایجاد زمینه ای جدید باشد که سایر سازمان ها و ارگانها فاقد آن هستند و نوآوری داشته باشند و امکان فازبندی پروژه فراهم آید.”
پس از آن دکتر امی نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص این پروژه پرداختند که از جمله آن¬ها می¬توان به ایجاد ارتباط با سایر بخشهای هوا و فضا و آماده سازی هر چه سریعتر پروپوزال مربوطه اشاره نمودند.

1395/05/26