تصویب طرح لکه گذاری معماری پردیس پژوهش

تصویب طرح لکه گذاری معماری پردیس پژوهش پارک علم و فناوری مدرس

جلسه هیئت رئیسه پارک علم و فناوری مدرس با حضور دکتر فتح الله امی، سرپرست پارک، معاونین و مدیران پارک و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان شرکت فجر توسعه و با هدف بررسی طرح لکه گذاری معماری پردیس پژوهش پارک علم و فناوری مدرس در محل سالن جلسات مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس برگزار گردید. این طرح در قالب پاورپینت و توسط نماینده شرکت مذکور در این جلسه ارائه گردید.
تصویب طرح سایت پژوهش با توجه به ارزش های معماری پارک که شامل ایجاد ساختمان های سبز، تراکم کم و معماری سازگار با محیط زیست بوده به انجام رسید و مقرر گردید به ثبت شورای پارک نیز برسد.
این طرح در پردیس پژوهش واقع در  كرج، كيلومتر 17، بعد از پيكان‌شهر، بلوار پژوهش در ضلع جنوب غربی دانشکده کشاورزی اجرا خواهد شد.
ورودی این مجموعه از ضلع شمال غربی می باشد. لازم به ذکر است طرح لکه گذاری معماری پردیس پژوهش پارک علم و فناوری مدرس توسط شرکت فجر توسعه انجام گردید.

95/05/26