نشست صمیمانه دکتر حسین نادری‌منش با رئیس امور آموزش سازمان برنامه و بودجه

نشست صمیمانه دکتر حسین نادری منش رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با دکتر غلامرضا خواجه سروی رئیس امور آموزش سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه 1 آذر برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر نادری‌ منش ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های سازمان برنامه و بودجه، در خصوص توانمندی ها و دستاوردهای پارک علم و فناوری مدرس توضیحاتی ارائه داد و در ادامه طرفین به بحث و گفتگو پیرامون اهمیت استقلال مالی، مسئله بودجه و حمایت از پارک‌ها به خصوص پارک های علم و فناوری در دانشگاه‌های نسل چهارم که یکی از اجزای اصلی دانشگاه ها محسوب می شود، پرداختند.
در ادامه دکتر غلامرضا خواجه سروی از ساختمان ستادی پارک مدرس بازدید کرد و در خصوص پیگیری موارد مطرح شده در جلسه قول مساعد داد.