برگزاری چهارمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

چهارمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس، تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این جلسه با حضور نازنین داراب زاده، مدیر حوزه ریاست، حامد ابراهیمی، معاون فناوری و محمدصادق سبط الشیخ انصاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و کارشناسان برگزار شد.

در این کمیته، گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته، موانع و محدودیت‌های پیش رو و برنامه‌ریزی برای اقدامات آتی برای پیشبرد اهداف در ناحیه نوآوری مدرس ارائه شد.

این جلسه در ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۶ دی سال جاری در سالن جلسات ساختمان گرد آفرید برگزار شد.

ساعت 15:00- 16/10/99