برگزاری آیین معارفه و تکریم معاون فناوری پارک

برگزاری آیین معارفه و تکریم معاون فناوری پارک علم و فناوری

معارفه دکتر حسین سلطانی نژاد و تکریم مهندس حامد ابراهیمی فریمانی، روز چهارشنبه 2 اسفند ماه 1402 در دفتر ریاست پارک علم وفناوری تربیت مدرس برگزار شد.