برگزاری نشست روسای پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور

نشست روسای پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور در سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این جلسه با حضور دکتر مهدی کشمیری، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر نیلی، دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و روسای سایر پارک‌ها برگزار شد.

این جلسه به‌صورت تلفیقی مجازی و حضوری در روز چهارشنبه 16 مهر سال جاری برگزار شد.

ساعت 15:00- 99/07/16