برگزاری اولین کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش

برگزاری اولین کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

اولین کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار می‌شود.

یکی از امتیازات بارز این کنفرانس همکاری دو موسسه علمی در کشورهای ایران و سوئد است که موسسه علمی داخل کشور؛ انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی و موسسه علمی خارج کشور؛ موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد است.

تفاوت اولین کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران با سایر کنفرانس‌های این حوزه در کشور، توجه به ابزارها، روش‌ها و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری الکترونیکی به‌صورت کاربردی و عملیاتی است.

موضوع محوری سالانه این رویداد تجربیات و چالش‌های استقرار یادگیری الکترونیکی است.

کنفرانس در یک نگاه

  • چاپ مقالات پذیرفته‌شده منتخب
  • نمایه‌سازی مقالات پذیرفته شده
  • ارائه مقالات آموزشی
  • سخنرانی‌های کلیدی
  • پنل‌های تخصصی
  • نمایشگاه مجازی

زمان برگزاری: یک‌شنبه 20 مهر تا دوشنبه 21 مهر 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 81032228-021