برگزاری وبینار آموزشی سرمایه‌گذاری خطرپذیر

برگزاری وبینار آموزشی سرمایه‌گذاری خطرپذیر

واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در نظر دارد با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی وبینار آموزشی سرمایه‌گذاری خطرپذیر را برگزار کند.

این رویداد رایگان است و پس از ثبت‌نام لینک وبینار ارسال خواهد شد.

سرفصل‌ها

  • آشنایی با فرآیندهای ارزیابی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی
  • آشنایی با مفاهیم و مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  • منابع تأمین مالی در حوزه کارآفرینی و نوآوری

زمان برگزاری: یک‌شنبه 27 مهر 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 342764030-026