برگزاری جلسه‌ی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

در راستای شبکه‌سازی و افزایش تعاملات در ناحیه نوآوری مدرس، جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‌مدرس، این جلسه با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک، محمد صادق سبط‌الشیخ انصاری و معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه، حمید علیزاده کتک لاریجانی پژوهشگاه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک، به تشریح اهداف ناحیه نوآوری و معرفی بازیگران آن پرداخت و با اشاره به ضرورت تعامل و هم افزایی این بازیگران، از این پژوهشگاه به عنوان یک مجموعه علمی و عملی نام برد که تجربه مناسبی در توسعه و ترویج علم دارد.

در ادامه، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ضمن استقبال از عضویت در ناحیه نوآوری به فعالیت‌های مرکز در حوزه تجاری‌سازی اشاره کرد و خواستار افزایش ارتباطات و تعاملات شد.
گفتنی است پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ، در ناحیه نوآوری مدرس واقع شده است.

این جلسه در روز چهار‌شنبه3 دی سال جاری در ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 10:00- 99/10/08