برگزاری یازدهمین لایو اینستاگرامی پارک تربیت‌مدرس
برگزاری یازدهمین لایو اینستاگرامی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با موضوع معرفی کارآفرین در زمینه پیشگیری از کرونا

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نظر دارد، یازدهمین لایو اینستاگرامی خود را با موضوع معرفی محمد حيدرى، مدير عامل شركت ميلاد مخترعان قرن ٢٢
و مدرس مباحث كارآفرينى ، عملگرايي، و تكنيك هاى ايده پردازى برگزار کند.

محمد حيدرى، دستگاه ازن ساز، استريل كننده و از بين برنده انواع ويروس از جمله كرونا را در مدل‌های آبى و هوايي تولید کرده است.

زمان برگزاری: ساعت 14:00 تا 15:00، روز ‌شنبه 13 دی 99
محل برگزاری: لایو اینستاگرام- غیرحضوری