برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با دانشگاه پیام نور شهریار

اولین جلسه شروع همکاری‌های پارک علم و فناوری با دانشگاه پیام نور واحد شهریار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه منعقده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، حامد ابراهیمی، معاون فناوری پارک و محمد حسین زاده صلواتی، مدیر مؤسسات پارکی با مهدی محمودی، رئیس دانشگاه پیام نور شهریار به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در ابتدا این جلسه حامد ابراهیمی، به بیان چشم‌انداز و برنامه‌ها در سال‌های آتی و پیشرفت‌ها و دستاوردهای پارک در طی سال‌های اخیر پرداخت و پس‌ازآن مهدی محمودی نیز نقطه‌نظرهای خود را در راستای همکاری و تعامل پارک با آن دانشگاه مطرح کرد.

در ادامه محمد حسین‌زاده صلواتی، موضوعاتی همچون موقعیت جغرافیایی منطقه از حیث حضور و رشد شرکت‌های استارت‌آپی، معیارهای مدنظر پارک در پذیرش شرکت‌های فناور و راهکارهای جذب استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها را مطرح کرد.

در این جلسه توضیحاتی در مورد روال پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور در پارک و بستر موجود در پارک در حوزه آموزش و مشاوره نیز ارائه شد.

در پایان، هم‌زمان با بازدید از ساختمان‌ها و فضاهای موجود در دانشگاه و امکان‌سنجی راه‌اندازی مرکز رشد و استقرار واحدهای فناور، تجارب پارک در ایجاد شبکه‌های استارت‌آپی و اکوسیستم فناوری و نوآوری به دانشگاه منتقل شد و مقرر شد پس از تشکیل و تکمیل تیم مرکز رشد در دانشگاه، سایر همکاری‌ها و حمایت معنوی پارک در راستای توسعه این زیرساخت آغاز شود.

14:00 – 00/04/05