گزارش شورای دانشگاه تربیت مدرس و مراسم درختکاری

جلسه شورای دانشگاه تربیت مدرس روز دوشنبه 16 اسفندماه 95 با حضور دکتر محمد تقی احمدی رییس دانشگاه، دکتر یعقوب فتح اللهی، معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر فتح اله امی، ریاست پارک علم وفناوری مدرس و 18 تن از اعضای این شورا از جمله دکتر محمد جواد رسایی، رییس مرکز رشد سلامت و پزشکی پارک علم وفناوری مدرس و اعضای هیئت علمی این دانشگاه در محل پردیس شرق (بابایی) پارک علم و فناوری مدرس برگزار گردید.
پس از پایان جلسه تعداد 160تن از اعضای شورا، هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه طی مراسمی به کاشت نهال در پردیس شرق (بابایی) پرداختند و دکتر امی نیز در میان دانشجویان سخنرانی ایراد نمود.
در پایان این مراسم سنگ یادبودی نیز با عنوان پردیس گیاه¬شناسی از سوی رییس دانشگاه به بهره¬برداری رسید.
1395/12/17