فراخوان اعلام آمادگی آزمایشگاه‌ دانشگاه شهید چمران

فراخوان اعلام آمادگی مدیریت امور آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیریت امور آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز – آزمایشگاه مرکزی با توجه به کسب دانش و تجربه در‌زمینه طراحی، استقرار، پایش و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025 به کمک تشکیل تیم آموزش‌دیده و باتجربه در حوزه‌های سیستمی و فنی، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و اجرا در این زمینه را به‌منظور استانداردسازی و افزایش سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی در سطح کشور در دستور کار خود قرار داده است.

با توجه به اهمیت درآمدزایی و جذب مشتریان خارج از سازمان شامل نهادهای دولتی و خصوصی برای مراکز آزمایشگاهی افزایش بسیاری یافته است و این استاندارد به‌طور گسترده جهت تائید صلاحیت آزمایشگاه‌ها توسط مراجع ذیصلاح، کارفرمایان و مشتریان حقوقی و حقیقی مورد استناد قرار می‌گیرد، استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه 17025 IEC/ISO به‌منظور آشکار کردن برتری و توان علمی و عملی در ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی حرفه‌ای امری ضروری است.

خدمات

  • برگزاری دوره‌های آموزشی الزامات سیستم مدیریت کیفیت مطابق استاندارد 17025 IEC/ISO
  • تحقیقات بازار و شناسایی دامنه تائید صلاحیت استاندارد بر اساس ماهیت کاری آزمایشگاه
  • طراحی، پیاده‌سازی و پایش سیستم مدیریت کیفیت مطابق استاندارد 17025 IEC/I
  • ارائه خدمات مشاورهای و ممیزی مطابق استاندارد 17025 IEC/ISO

علاقه‌مندان می‌توانند برای ذریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنند.