دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

دانشکده چندرسانه‌ای دانشگاه هنر اسـلامی تبریز با حمایت معـاونت فرهنگی و اجتمـاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال را برگزار می‌کند.

دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال با همکاری وزارت علوم، در راستای معرفی، گسترش و بهره‌گیری از هنرهای دیجیتال در کشور، دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کشور توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز در اسفند ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

هدف از این جشنواره حمایت و معرفی آثار بدیع هنر دیجیتال در کشور و بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای دیجیتال و هنرمندان برای پرداختن به موضوعات مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

اولین دوره این جشنواره سال گذشته در خرداد ۹۸ توسط دانشگاه هنر در تهران برگزارشده بود که دست آورده‌های قابل‌توجهی داشته است.

این دوره از جشنواره نیز مشابه سال گذشته در دو بخش آسیب‌های اجتماعی و آزاد برگزار می‌شود و ابعاد وسیعی از حوزه‌های هنر و فناوری‌های خلاقانه دیجیتال را دربر می‌گیرد.

با توجه به فراگیر شدن تکنولوژی و اهمیت آن در جامعه امروز و همچنین نقش مؤثری که این حوزه در شکل‌گیری زیرساخت‌های فرهنگی کشور دارد، توجه به مقوله هنرهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مهلت ارسال آثار: دوشنبه 20 بهمن 99
زمان برگزاری: سه‌شنبه 12 اسفند تا پنج‌شنبه 14 اسفند 99