تأثیر فرهنگ داده محور بر نوآوری و عملکرد سازمانی

پرسشنامه میزان تأثیر فرهنگ داده محور سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمانی

در راستای انجام یک تحقیق دانشگاهی باهدف بررسی میزان تأثیر فرهنگ داده محور سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمانی به‌واسطه عوامل چابکی سازمانی و کیفیت تصمیم‌گیری داده محور در سازمان‌های مبتنی بر کلان داده پرسشنامه‌زیر طراحی‌شده است.

علاقه‌مندان برای پاسخگویی به این پرسشنامه می‌توانند به لینک پیوست مراجعه کنند.

این پرسشنامه توسط رضا خاکپور، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ) تهیه و تنظیم شده است.