فراخوان بهینه‌سازی ربات اسکلت بیرونی
فراخوان بهینه‌سازی ربات اسکلت بیرونی کمک حرکتی برای استفاده در نسخه‌نویسی

فراخوان بهینه‌سازی ربات اسکلت بیرونی کمک حرکتی برای استفاده در نسخه‌نویسی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت دانش‌بنیان منتشر شد.

فناوری ربات اسکلت بیرونی به افراد دچار ضایعه نخاعی و بیماران پاراپلژیک کمک می‌کند تا قادر به راه رفتن با این ربات کمک حرکتی شوند. نسخه توسعه‌یافته توسط شرکت متقاضی، نسخه درمانگاهی با جرم 31 کیلوگرم است. پ

این شرکت در نظر دارد تا نسخه خانگی ربات اسکلت بیرونی با وزن، حجم و قیمت تمام‌شده کمتر به بازار را ارائه دهد، به‌طوری‌که جرم نهایی دستگاه در بازه 22 تا 25 کیلوگرم قرار گیرد؛ بنابراین تیم مجری می‌بایست طراحی مکانیکی و الکترونیکی موردنظر در ربات را به‌منظور کاهش وزن و حجم ارائه کند و نسخه قابل‌استفاده شخصی را باقیمت مناسب به بازار داخلی توسعه دهد.

شرکت در این فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است.

پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز تحقیقاتی داشته باشد انتخاب و به‌عنوان مجری به شرکت دانش‌بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.

مهلت ارسال: جمعه 25 تیر 00
شماره تماس: ۸۸۳۹۸۵۴۳-021