دومین دوره رقابت‌های فتح پرچم دانشجویی

دومین دوره رقابت‌های فتح پرچم دانشجویی

دانشگاه صنعتی ارومیه و اعضای تیم poscon با همکاری گروه پژوهشی افسک و مرکز آپا ارومیه در نظر دارند، دومین دوره رقابت‌های فتح پرچم دانشجویی را برگزار کنند.

زمان برگزاری: روزهای شنبه تا دوشنبه مورخ 31 خردادماه تا 2 تیرماه 99
شماره تماس: 984431980241+