برگزاری کارگاه مهارت‌های کاربردی نگارش قراردها

برگزاری کارگاه مهارت‌های کاربردی نگارش قراردهای بیع‌اموال غیرمنقول

مرکز مطالعات و گروه حقوق دانشگاه پیام نور کارگاه مهارت‌های کاربردی نگارش قراردهای بیع‌اموال غیرمنقول را برگزار می‌کند.

مدرس

  • کامران کهرم پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی

لازم به ذکر است این رویداد در اینستاگرام برگزار می‌شود.

زمان برگزاری: ساعت 20:00 – چهارشنبه 8 بهمن 99