برگزاری وبینار رفع چالش‌های شرکت ساماندهی صنایع
برگزاری وبینار رفع چالش‌های شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با ایده‌ای فناورانه‌ی نوآورانه

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار رفع چالش‌های شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با ایده‌ای فناورانه‌ی نوآورانه برگزار می‌کند.
این رویداد با حضور سید علی مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و رئیس کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف و مشاغل و فعالیتهای شهری برگزار می‌شود.

محورها

 • آلودگی‌ها و شیوه‎‌های کنترل آلودگی محیط زیستی (آب، خاک و صدا)
 • دست فروشان (وانتی‌ها، سد معبر، دست فروشی)
 • رفع چالش‌های حیوانات شهری
 • مشاغل مزاحم
 • ون کافه‌ها
 • کیوسک

  زمان برگزاری: ساعت 15 تا 17 روز یک‌شنبه 25 آبان 99
  محل برگزاری: وبینار- غیرحضوی
  شماره تماس: 4-88220700-021، داخلی 138