برگزاری وبینار فرآيند تكامل کسب‌وکارهای بین‌الملل

برگزاری وبینار فرآيند تكامل کسب‌وکارهای بین‌الملل شرکت‌های دانش‌بنیان

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری پژوهشگاه مطالعات فناوری پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای دبیرخانه جهش تولید باموضوع، فرآیند تکامل کسب‌وکار بین‌الملل شرکت‌های دانش‌بنیان را برگزار می‌کند.

محورها

  • برنامه‌های حمایتی متداول از توسعه کسب‌وکار بین‌الملل شرکت‌های کوچک و متوسط
  • مسیر پیش رو در توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان
  • فرآیند تکامل کسب‌وکار بین‌الملل شرکت‌های دانش‌بنیان
  • مسیر پیش رو برای تأمین مالی نوآوری

سخنران

  • دکتر امیر ذاکری؛ عضو هیأت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

زمان برگزاری: ساعت 15 تا 17 – ‌شنبه 16 اسفند 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 4-88220700-021، داخلی 182