برگزاری وبینار آشنایی با قوانین تجارت و صادرات

برگزاری وبینار پرسش و پاسخ آشنایی با قوانین تجارت، صادرات، واردات و ترخیص کالا

پارک علم و فناوری فارس با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری وبینار پرسش و پاسخ آشنایی با قوانین تجارت، صادرات، واردات و ترخیص کالا را برگزار می‌کند.

مدرس

  • سعادت سلاجقه

سرفصل‌ها

  • تشریح رویه های گمرکی مندرج در ماده 47 قانون امور گمرکی
  • قوانین و مقررات صادرات و واردات
  • ارزشگذاری کالا در گمرک
  • قاچاق و تخلفات گمرکی
  • شیوه ترخیص کالا
  • تجارت

زمان برگزاری: دوشنبه 20 بهمن 99
شماره تماس: 91301601 -021