برگزاری نشست حفاظت از مالکیت‌های فکری

برگزاری نشست آموزشی و مشاوره در خصوص حفاظت از مالکیت‌های فکری و معاون اتاق بازرگانی فارس

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی فارس نشست آموزشی و مشاوره در خصوص حفاظت از مالکیت‌های فکری و معاون اتاق بازرگانی فارس را برگزار می‌کند.

مدرس

  • آقای دکتر حامد دهقان پور

سرفصل‌ها

  • ثبت علائم تجاری فارسی
  • ثبت علائم تجاری التین
  • مفاهیم مالکیت فکری
  • اقسام مالکیت فکری
  • تعریف علائم تجاری

زمان برگزاری: یک‌شنبه 26 بهمن 99
شماره تماس: 91301601 -021